ADAPT presentert på konferanse

I juni ble ADAPT-prosjektet presentert på en utenlandsk konferanse for første gang. Det var Grete og Joar Skrede som hadde samarbeidet om planleggingen av innlegget, som hadde tittelen «Adaptive reuse of industrial heritage». Konferansen het «Changing Cities: Spatial, Design, Landscape and socieconomic dimensions» og foregikk i Chania, Kreta 24.-29. juni. Tipset om konferansen kom fra prof. John Pendlebury, Newcastle som er med i ekspertgruppa i ADAPT. Han var selv invitert til å være en av innlederne (key note speaker). I tillegg hadde han ansvaret for den sesjon der innlegget vårt hørte hjemme; «Theorising Adaptive Reuse».

Changing Cities var en bredt anlagt bykonferanse med en serie av parallelle sesjoner. Mange av konferansedeltakerne var forskere og planleggere med fagbakgrunn fra arkitektur og landskapsplanlegging. Men noen av deltakerne kom også fra samfunnsvitenskap og humanistiske fag. Det var den fjerde konferansen i en serie som The Department of Planning and Regional Development ved Universitetet i Thessaly, Hellas arrangerer annet hvert år.

Ettersom ADAPT-prosjektet på konferansetidspunktet var forholdsvis nystartet, var det foreløpige tanker om prosjektets problemstillinger og aktualitet mer enn egentlige resultater som ble lagt fram. Den røde tråden som Pendlebury presenterte innledningsvis i sesjonen, ga grunnlag for flere interessante diskusjoner under lunsjen, og den førte også til at viktige internasjonale kontakter ble knyttet.